Saksliste Årsmøte 2015

Postet av Lena IF den 2. Mar 2015


Saksliste til årsmøte 4.mars 2015

1) Godkjenning av stemmeberettigede

2) Godkjenning av innkalling og saksliste

3) Valg av møteleder, sekretær og to til å
underskrive protokollen

4) Årsberetning 2014

5) Regnskap 2014

6) Innkomne saker (1 sak)

7) Fastsettelse av medlemskontingent 2015

8) Budsjett 2015

9) Valg 2015

10) Overrekkelser

11) Avslutning
Saksliste_årsmøte 04.03.2015.docx