Innkalling til årsmøte 2023 - Oppdatert med sakspapirer 2023

Postet av Lena IF den 29. Jan 2024

Link til sakspapirer for årsmøtet 2023. Tilgjengelig for alle medlemmer, krever innlogging:

https://lena-if.idrettenonline.no/storage/files?uid=1100382734&pfi=85689

Til medlemmene i Lena Idrettsforening
Lena 29. januar 2024

Innkalling til årsmøte i Lena Idrettsforening 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Lena Idrettsforening

Årsmøtet avholdes onsdag 20. mars 2024 kl. 20.00:

Oppmøte i klubbhytta på Lena Stadion

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 6.mars 2023 til:

post@lenaif.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside www.lenaif.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lena Idrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lena Idrettsforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lena Idrettsforenings lov.

Spørsmål kan rettes til post@lenaif.no eller til leder
Astrid Verstad Kobberstad tlf. 90 20 64 76

Velkommen!

-Styret-
Innkalling til årsmøte 2022 - oppdatert med sakspapirer 2022

Postet av Lena IF den 1. Feb 2023

Link til sakspapirer for årsmøtet 2022. Tilgjengelig for alle medlemmer, krever innlogging:

https://lena-if.idrettenonline.no/storage/files?uid=1100382734&pfi=73769


Til medlemmene i Lena Idrettsforening

Lena 1. februar 2023

Innkalling til årsmøte i Lena Idrettsforening 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Lena Idrettsforening

Årsmøtet avholdes onsdag 29. mars 2023 kl. 20.00:

Oppmøte i klubbhytta på Lena Stadion

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 15.mars 2022 til:

post@lenaif.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside www.lenaif.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lena Idrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lena Idrettsforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lena Idrettsforenings lov.

Spørsmål kan rettes til post@lenaif.no eller til leder
Astrid Verstad Kobberstad tlf. 90 20 64 76

Velkommen!

-Styret-
Innkalling til ekstraordinært årsmøte fredag 29.april 2022 kl.2000 på sportshytta

Postet av Lena IF den 22. Apr 2022

Valgkomiteens innstilling 2022 - ekstraordinært.docx

Lena Idrettsforening avholder sitt ekstraordinære årsmøte i klubbhuset på Lena Stadion fredag 29.april kl.2000.

Agenda: 

Valg av;

*Styreleder

*Nestleder

*medlem i kontrollkomiteen

Valgkomiteens innstilling blir å finne på klubbens hjemmesider i forkant av møtet.

Enkel servering.

Velkommen.

Styret i Lena Idrettsforening
Påminnelse om årsmøte i Lena Idrettsforening - dokumenter ligger på hjemmesiden

Postet av Lena IF den 3. Feb 2021

Til medlemmene i Lena Idrettsforening

Lena 3. februar 2021

Innkalling til årsmøte i Lena Idrettsforening 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Lena Idrettsforening

Årsmøtet avholdes onsdag 10. mars 2021 kl. 20.00:

 • Oppmøte i klubbhytta på Lena Stadion
 • På Teams via link offentliggjøres sammen med dokumenter en uke før årsmøtet.

Grunnet hensyn til smittevern ber styret om at all påmelding til årsmøte enten ved fysisk oppmøte eller via Teams kommer til:

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 24.februar 2021 til:

 •   post@lenaif.no 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på  idrettslagets hjemmeside www.lenaif.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Lena Idrettsforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Lena Idrettsforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Lena Idrettsforenings lov.

Velkommen!

-Styret-1 Kommentar

Saksliste årsmøte 10.mars 2017

Postet av Lena IF den 3. Mar 2017

Header hjemmeside.png

Saksliste til årsmøte 10. mars 2017

 • Godkjenning av stemmeberettigede
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
 • Årsberetning 2015; fotball, håndball, allidrett og idrettsmerkegruppa
 • Regnskap 2015
 • Budsjett 2015
 • Innkomne saker (2)
 • Valg 2015
 • Overrekkelser
 • Avslutning

- Styret ønsker innspill fra årsmøte om det finnes mulighet for å utvide styret med et medlem for å bedre oppfølging av barneidrett/ allidrett i Lena IF.

- Styret ønsker innspill på den pågående dialogen hvor Lena Stadion er et alternativ som fremtidig trenings og kamparena for FK Toten.Saksdokumenter finnes du her: http://www.lenaif.no/storage/files?uid=1100382734&...