Krav om politiattest VIKTIG VIKTIG

Postet av Lena IF den 8. Des 2008

Krav om politiattest i Lena I.F.

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele den norske idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

De som skal ha et tillitsverv i Lena IF må ha fremvist godkjent politiattest, så hvis det er noen av dere som er nye som trenere eller oppmenn ber vi dere om å ta kontakt med gang. Kontaktpersoner står lenger ned i artikkelen.

I Lena I.F. blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med;

Erland Aamot 

erlandaamodt@hotmail.com

95977419

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Fremgangsmåte:

1. Søknaden om politiattest fylles ut av idrettslaget og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. Leder sender søknaden til politiet.

2. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for . Den sendes IKKE til idrettslaget.

3. Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til: leder eller nestleder i klubben.

Lena I.F. skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattesten uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Ytterligere info om ordningen finnes på http://www.idrett.no/politiattest

Med vennlig hilsen

Lena I.F. v/ styret