Håndbok

Postet av Lena IF den 12. Jan 2007

1 Organisering 
  1.1 Organisasjonskart  
 
1.2 Lover LIF
  1.3 Valgkomite 
  1.4 Møtereferat 
  1.5 Æresmedlemskap 
  1.6 Hedersbevisninger 
    1.6.1 Generelt  
    
1.6.2 Hedersbevisninger fotball
    1.6.3 Håndball 
  1.7 Instrukser/rutiner
   
1.7.1 Instruks for sponsorvirksomhet og gaver til det enkelte lag
     1.7.2 Instruks i forbindelse med turneringer
2 Administrasjon
    2.3 Funksjonsbeskrivelse styret
  2.4 Maler
    2.4.1 Annonser 
    2.4.2 Brev 
    2.4.3 Møtereferat
   
2.4.4 Registreringsskjema2010
  2.5 Årsmøte – forberedelser
    2.5.1 Innkalling 
    2.5.2 Årsmeldinger  
    2.5.3 Regnskap 
    2.5.4 Saker til behandling 
    2.5.5 Valg 
  2.6 Rutiner for revisjon av klubbhåndbok 
3 Økonomi
 
3.1 Regnskap og revisjonsbestemmelser
  3.2 Tilskuddsordninger til idretten 
 
3.3 Medlemskontingent pr jan 2010
  3.4 Treningsavgift pr 2010
  3.5 Innkrevingsrutiner for kontingenter loddsalg mm
  3.6 Rutine for godtgjørelser
 3.7 Skjema for utgifter 
4 Aktiv idrett
 4.1 Visjon / målsetting / verdier / sportslig plan 
  4.2 Etisk veiviser trenere/ledere i LIF 
  4.3 Klubbdrakter 
  4.4 Plan for kurs / utdanning 
  4.5 Bestemmelser for barneidrett  
  4.6 Bestemmelser for ungdomsidrett  
  4.7 Lagsperm
   
4.7.1 Lagsperm håndball


    4.7.2 Lagsperm fotball 

4.7.2 a) Skademeldingsskjema 0-12 år

4.7.2 b) Skademeldingsskjema f.o.m.13 år

4.7.2 d) Registrering av kampresultat Mini-Lilleklassen 07

4.7.2 e) Kamp-Spilleroversikt 2007

4.7.2 f) Spillerlister/Draktnummer 2007

4.7.2 g) Dommerregning 5 og 7er fotball

4.4.2 h) Dommerregning 11er fotball

4.4.2 i) Mal Årsrapport Lena IF

  4.8 Rutiner foreldremøter
   

4.8.1 Foreldremøte håndball
    4.8.2 Foreldremøter fotball
5 Informasjon / profilering / markedsføring
 5.1 LIF-profileringsmateriell 
  5.2 Informasjon 
  5.3 Hvilke kanaler brukes 
  5.4 LIF-NYTT 
  5.5 Samarbeidspartnere 
6 Anlegg / Anleggsplaner
 6.1 Oversikt over LIFs anlegg 
 
6.2 Totenhallene AS
  6.3 Planer nyanlegg  
 
6.4 Utlån av nøkler
  6.5 Instruks for utleie av sportshytta
  6.6 Utleieavtale/satser for leilighet  
 
6.7 Utleiesatser sportshytta
  6.8 Forsikringer anlegg 
 
6.9 Vask av sportshytta
  6.10 Vinteropplag av Lena Stadion
7 Samarbeidspartnere
  7.1 Samarbeidsavtaler
    7.1.1 Sportslige samarbeidspartnere 
     
7.1.1.1 Samarbeidsavtale FK Toten

       7.1.1.2 Samarbeidsavtale Lensbygda Sporstklubb 

7.1.3 Andre avtaler 
8 Forsikringer
  
8.1 Barneidrettsforsikring fra NIF 
 
8.2 Forsikringer fra 12 år håndball
  8.3 Forsikringer fra 12 år fotball
9 Arrangement
 9.1 VårCup 
  9.2 LenaLeker