Krav om politiattest

Politiattest for idrettslag


Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.

Attesten må søkes om elektronisk,her finner dere fremgangsmåte og forklaring.

Politiattest

Link til elektronisk søknad.Det er krav om politiattest for alle som har et verv i idrettsforeningen.
Du som bidragsyter i klubben er selv ansvarlig for å skaffe deg politiattest. Denne skal fremvises til ansvarlig representant i Lena Idrettsforening. Dette er per 2020 Elin Worrall, tlf 98127896
Når du trenger bekreftelse for å søke om politiattest hjelper Elin deg med dette. Send epost til: post@lenaif.no