Årsberetning Idrettsmerket

Postet av Lena IF - Friidrett den 6. Feb 2015Årsberetning for idrettsmerkegruppa 2014

Idrettsmerkegruppa har bestått av:
Aase Gryttenholm
Bodil Kihle
Gunvor Flatebø Skari
Aasa Opsvik

Tidspunkt for merkeprøver er bekjentgjort i personlig brev til tidligere merketakere.

Det har vært tilbud om merkeprøver 2 mandager i august og 4 mandager i september.
I år har 6 kvinner og 11 menn fullført alle kravene.

Vi oppfordrer styret i idrettsforeningen å gå foran med et godt et eksempel og ta idrettsmerke neste høst!

Rapport er sendt til Hedmark idrettskrets som administrerer idrettsmerketaking.

For gruppa

Gunvor Flatebø Skari