J14-2 kamp mot Vingrom 9"r

Arrangør: Hovedbane Bane 5